kovacic2_950

Potem ko so članice Evropske skupnosti 16. decembra 1991 sprejele sklep o tem, so 15. januarja 1992 neodvisnost Slovenije in drugih osamosvojenih jugoslovanskih republik tudi priznale. Evropsko unijo pa je prehitela Nemčija, ki je Slovenijo in Hrvaško priznala že 19. decembra 1991. Evropska skupnost se je z odločitvijo, da bo priznala nekdanje jugoslovanske republike, ki bodo do 23. decembra 1991 izrazile to željo in izpolnile določene pogoje, uprla hudim pritiskom ZDA, ki so nasprotovale diplomatskemu priznanju. S tem je bil narejen odločilen korak v prizadevanjih Slovenije za mednarodno priznanje in sprejetje v mednarodne organizacije.

produkcija: i-resitve.net