kovacic2_950

V kodeksu Škofjeloškega rokopisa so zapisana slovenska imena za mesece. To je prvi zapis imen prosinec, svečàn, sušec, mali traven, véliki traven, bobov cvet, mali srpàn, véliki srpàn, poberuh, listognoj, kozoprsk in gruden.

produkcija: i-resitve.net