kovacic2_950

Rodil se je kasnejši ljubljanski župan Mihael Ambrož. Kot državnozborski poslanec se je na Dunaju zavzemal za odpravo smrtne kazni. Leta 1858 je napravil prvi parni mlin v Ljubljani, vpeljal je mestno plinsko razsvetljavo, kanalizacijo in tlakovanje ulic.

produkcija: i-resitve.net