kovacic2_950

Rodil se je zgodovinar in teolog Josip Gruden. Njegovo najpomembnejše delo je Zgodovina slovenskega naroda, ki jo je v snopičih od leta 1910 do 1916 izdajala Mohorjeva družba. Njegovo delo je nadaljeval Josip Mal. Do Grafenauerjeve Zgodovine slovenskega naroda je bila Gruden-Malova zgodovina prvi obsežnejši pregled slovenske zgodovine. Zgodovinar Josip Valentin Gruden je pri svojem delu dosledno zastopal stališča pragmatičnega zgodovinopisja, ki jih je zagovarjala Avguštinova teorija: zgodovina naj se ozira "le na duševni razvoj" in manj na "ekonomiške razmere".

produkcija: i-resitve.net