kovacic2_950

Rodila se je hči baronice Ester Maksimilijane Coraduzzi - Marija Izabela Marenzi. Za nas je pomembna medsebojna korespondenca teh dveh žensk: njuna pisma so pisana v slovenskem jeziku, to pa dokazuje, da je bila slovenščina tedaj v rabi tudi v plemiških krogih.

produkcija: i-resitve.net