kovacic2_950

Umrl je zgodovinar Franc Kos. Obravnaval je slovensko zgodovino pred prihodom Slovencev na sedanje ozemlje ter v obdobju pokristjanjevanja in v 9. stoletju. Iz zbranih virov je nastalo njegovo najpomembnejše delo Gradivo za zgodovino Slovencev v 5 knjigah.

produkcija: i-resitve.net