kovacic2_950

V Ljubljani so se začele demonstracije v okviru marčne revolucije, imenovane Pomlad narodov, ki je na Dunaju odstavila državnega kanclerja Metternicha. V Ljubljani je bila za obrambo meščanstva ustanovljena narodna straža. Nemiri pri nas so trajali vse do septembra tega leta.

produkcija: i-resitve.net