kovacic2_950

Ustanovljeno je bilo gasilsko društvo Maribor mesto. Ob ustanovitvi je imelo 82 članov. Leta 1892 je dobilo svoje prostore na Koroški cesti, ki jih uporablja še danes. Prvi sanitetni voz je društvo dobilo leta 1908, prvi rešilni avto pa leta 1915.

produkcija: i-resitve.net