kovacic2_950

Ilegalni četniški vojaški svet je obravnaval ustanavljanje in naloge četniških odredov na Slovenskem. Po mnenju sveta naj bi slovenski četniki, če bi prišlo do angloameriškega izkrcanja na jadranski obali, napadli Zidani Most in pretrgali železniške povezave. Slovensko domobranstvo naj bi se tedaj ločilo od okupatorja. Leta 1944 so v Sloveniji ustanovili nekaj četniških odredov, med njimi tudi Štajerskega, ki je deloval pod vodstvom Jožeta Melaherja Zmagoslava in napadel nekaj nemških orožniških postaj. Zaradi partizanske premoči je Melaher januarja 1945 podpisal sporazum z Nemci.

produkcija: i-resitve.net