kovacic2_950

Davorin Jenko je na Dunaju zložil napev pesmi Naprej, zastava slave Simona Jenka. Pesem je bila pripravna za koračnico in je kmalu postala neuradna slovenska himna, kar je ostala do sprejetja Prešernove Zdravljice za slovensko državno himno. Prvič so jo zapeli 22. oktobra 1860 na besedi slovenskega pevskega društva na Dunaju. Leta 1885 je bila prevedena v angleščino. Prevod je delo Andreja Jurtela, prvega predavatelja slovanskih jezikov na univerzi v Oxfordu.

produkcija: i-resitve.net