kovacic2_950

V Celju se je rodil jezikoslovec VATROSLAV OBLAK. Ker je organiziral petje cesarske himne v slovenščini, je bil izključen iz vseh avstrijskih gimnazij, tako da je maturiral v Zagrebu. Pozneje je nadaljeval študij na avstrijskih univerzah in doktoriral iz jezikoslovja. Že z devetnajstimi leti je postal univerzitetni profesor za južnoslovansko jezikoslovje v Gradcu. Med drugim je preučeval jezik slovenskih protestantov in na tem temelju obravnaval slovensko oblikoslovje, skladnjo in slovar. Monografija Vatroslava Oblaka o zgodovini nominalne sklanjatve v slovenščini je še danes eno osnovnih slovenističnih del.

produkcija: i-resitve.net