kovacic2_950

Skladatelj RADO SIMONITI je bil izrazit melodik. Njegov kompozicijski stavek se pogosto opira na slovensko ljudsko občutje in folklorne prvine drugih južnoslovanskih narodov. Napisal je opero “Partizanka Ana” ter kakih šeststo mešanih, moških, ženskih, mladinskih in otroških zborovskih skladb ter samospevov. Med temi so najbolj znani Talcem, Samo en cvet in Bosa pojdiva, med zborovskimi pa Le vkup, le vkup, uboga gmajna, in Kaj ti je, deklica. Rado Simoniti se je rodil na današnji dan leta 1914 v Fojáni pri Dóbrovem v Brdih.

produkcija: i-resitve.net