kovacic2_950

V Brestu v Belorusiji se je rodil klimatolog in meteorolog VITAL MANÓHIN. Študiral je v Ljubljani in bil pozneje tu srednješolski profesor ter predavatelj na biotehniški fakulteti. Med drugim je delal v Zavodu za meteorologijo in geodinamiko na Hidrometeorološkem zavodu Slovenije. Napisal je več kot deset študij o temperaturah, podnebnih nihanjih in posebnostih ljubljanske klime. Za svoje delo je dobil leta 1939 in 40 nagradi mesta Ljubljane, Društvo meteorologov Slovenije pa mu je ob svoji petdesetletnici leta 2004 posmrtno podelilo posebno priznanje. Vital Manohin je napisal tudi nekaj klimatoloških in meteoroloških učbenikov.

produkcija: i-resitve.net