kovacic2_950

Med 17. in 19. majem leta 1996 se je v Sloveniji mudil papež Janez Pavel 2. Z obiskom je obeležil 1250. obletnico krščanstva pri nas. Prvi izmed dveh papeževih obiskov je ostal v spominu tudi po stavku izrečenem med srečanjem z mladimi na postojnskem letališču: Papež 'ma vas rad. Prav takrat in tam je Janez Pavel 2. praznoval svoj 76. rosjtni dan.

produkcija: i-resitve.net