kovacic2_950

Tajniki fašistične stranke obmejnih italijanskih pokrajin v Trstu so sprejeli spomenico, v kateri so zapisali, da so slovanski učitelji, duhovniki, slovanska društva in njihova dejavnost anahronizem in nepravilnost v deželi. Zavzeli so se za zamenjavo preostalih slovenskih učiteljev in za ukinitev vseh publikacij v slovenskem in hrvaškem jeziku, za zamenjavo slovenskega nadškofa v Gorici in drugih slovanskih duhovnikov z italijanskimi. Spomenico je 8. juilja potrdil tudi Mussolini.

produkcija: i-resitve.net