kovacic2_950

Na današnji dan leta 1946 je bil v nekdanji Jugoslaviji sprejet Zakon o obveznem sedemletnem šolanju. Za manj razvite dele države je bil to sicer napredek, za Slovenijo, ki je že imela uveljavljeno osemletno šolsko obveznost, pa ne. Zakonodaja, ki naj bi pomagala zbližati jugoslovanske narode je pripomogla k prekinitvi tradicionalnih vezi z zahodnim kulturnim svetom. To se je najbolj odražalo pri pouku tujih jezikov, saj je francoščino, nemščino in angleščino zamenjala ruščina. V začetku petdesetih let prejšnjega stoletja so te predpise odpravili in spet je začela veljati osemletna šolska obveznost. Ruščina ni bila več obvezen prvi tuji jezik in prevode tujih učbenikov (predvsem ruskih) so zamenjala dela domačih strokovnjakov.

produkcija: i-resitve.net