kovacic2_950

Cesar Karel Veliki je potrdil Dravo od izvira do izliva kot cerkvenoupravno mejo med salzburško nadškofijo in oglejskim patriarhatom. Ta meja je veljala do leta 1806. Ta cerkvenoupravna meja je bila v veljavi torej kar 1095 let.

produkcija: i-resitve.net