kovacic2_950

V Trebnjem se je rodil elektrotehnik Miloš Brelih. Po okupaciji je bil med ustanovitelji Kričača, ilegalne radijske postaje Osvobodilne fronte v okupirani Ljubljani, kasneje pa načelnik oddelka za zveze pri glavnem štabu slovenske partizanske vojske. Leta 1945 je prevzel vodenje nekdanje nemške tovarne letalskih delov v Mariboru in iz nje naredil prvo slovensko tovarno avtomobilov, TAM.

produkcija: i-resitve.net