kovacic2_950

Na volitvah v 42 članski koroški deželni zbor prve avstrijske republike sta bila uvrščena dva slovenska poslanca – Ferdo Kraiger in Vinko Poljanec. Slovenski poslanci so ves čas opozarjali na neuresničevanje manjšinskih pravic Slovencev in na gospodarsko zapostavljanje narodnostno mešanega jugozahodnega dela Koroške, vendar večinske podpore za svoje zahteve kljub predplebiscitnim obljuma niso uspeli dobiri.

produkcija: i-resitve.net