kovacic2_950

Na Dunaju je bil med cesarjem Rudolfom 2. in ogrskimi velikaši sklenjen tako imenovani dunajski mir. Cesar je moral zaradi velike turške nevarnosti popustiti in ogrskim plemičem dovoliti, da sami odločajo o verski pripadnosti svojih podložnikov. To je veljalo tudi za Prekmurje kot del ogrskega kraljestva, kjer je bil med kmeti močno razširjen protestantizem. Tako je ostalo tudi po tem, ko se je del plemstva sredi 17. stoletja vrnil h katoliški veri.

produkcija: i-resitve.net