kovacic2_950

Slovenski izvršni svet je razpravljal o družbenoekonomskih vzrokih rastoče migracije. Skupno z družinskimi člani je bilo v tistem času na začasnem delu v tujini okoli 80 tisoč Slovencev.

produkcija: i-resitve.net