kovacic2_950

Drago Jančar je dobil nagrado Kresnik za roman: Katarina, pav in jezuiti.

produkcija: i-resitve.net