kovacic2_950

Nemški cesar Oton II. brižinskemu škofu Abrah¬mu z darilno listino podelil staro naselje Loka, vso Selško dolino ter večji del Poljanske doline in Sorškega polja. Brižinski škofje so izbrali ta kraj za upravno središče dodeljene posesti zaradi njegove ugodne lege in ga premimenovali v Škofjo Loko. Kot trg je bila Loka prvič omenjena leta 1248, kot mesto leta 1274; škofje so imeli pravico do kovanja denarja, pobiranja mitnine in trgovanja, njihovo gospostvo pa je zanje upravljal glavar, ki je imel nad podložniki tudi sodno oblast.

produkcija: i-resitve.net