kovacic2_950

Na Brégah pri Krškem se je rodil psiholog Mihajlo Rostoha, ki je bil leta 1918 glavni pobudnik ustanovitve slovenske univerze v Ljubljani in še istega leta je bila ustanovljena vseučiliška komisija pri narodni vladi Slovencev, Hrvatov in Srbov. Ker Rostohar zaradi politične usmerjenosti ni bil po volji takratni oblasti, ga ni bilo na seznamu profesorjev, ki naj bi predavali na novi univerzi. Zato je odpotoval v Prago in postal docent na Karlovi univerzi. V Slovenijo se je vrnil šele leta 1949 in na njegovo pobudo so nekaj pozneje na filozofski fakulteti ustanovili institut za psihologijo. Mihajlo Rostohar je bil začetnik empirične psihologije in mnogih psiholoških smeri ter študijskih predmetov v Sloveniji.

produkcija: i-resitve.net