kovacic2_950

Ustanovljena je bila Zbornica za trgovino, obrt in industrijo, kot interesno zastopstvo vseh gospodarskih subjektov v Sloveniji.

produkcija: i-resitve.net