kovacic2_950

Slovenska Ljudska skupščina je sprejela zakon, s katerim so bili odpravljeni viničarski odnosi.

produkcija: i-resitve.net