kovacic2_950

Jugoslovanska skupščina je formalno ukinila državni kapital, sredstva in obveznosti iz neproračunske bilance federacije pa so prenesli na republike in pokrajine.

produkcija: i-resitve.net