kovacic2_950

V Račah so začeli graditi avtomobilsko cesto med Hočami in Levcem. Odsek med Hočami in Hudinjo pri Celju so odprli 4 leta in mesec dni po začetku del.

produkcija: i-resitve.net