kovacic2_950

V Ljubljani je začel izhajati časopis Novice - Kmetijske in rokodelske novice, imenovan po uredniku Bleiweisove Novice. Novice, ki so sprva izhajale v nakladi 1000 izvodov, so zaslužne za strokovni dvig slovenskega kmetijstva in obrtništva, za utrdi¬tev enotnega slovenskega knjižnega jezika in za vsestranski kul¬turni razvoj slovenskega naroda.

produkcija: i-resitve.net