kovacic2_950

V Ljubljani, je na pobudo prelata Andreja Kalana, kot priloga Slovenca začel izhajati list Domoljub. Po devetih letih je Domoljub postal samostojen časopis. Andrej Kalan je poleg tega leta 1909 v Ljubljani zgradil tiskarno katoliškega društva, skupaj s Krekom pa je bil tudi organizator katoliškega političnega gibanja z močno socialno noto.

produkcija: i-resitve.net