kovacic2_950

Slovenci so se znašli v vojnih razmerah 4-letne prve svetovne morije, čeprav so politiki obljubljali, da bo spopad s Srbijo končan do božiča. V začetku je uradna slovenska politika podpirala vojno politiko habsburške monarhije zoper Srbijo in tudi kranjski deželni glavar dr. Ivan Šušteršič je ostro obsodil Srbijo in zahteval njeno kaznovanje, politične nasprotnike iz liberalnega tabora pa je označil za prijatelje Srbije.

produkcija: i-resitve.net