kovacic2_950

Na Cinku v Kočevskem rogu se je začela konferenca vojaških in civilnih aktivistov Komunistične partije Slovenije, ki je namenila pozornost tudi ugotavljanju napak in zločinov, ki so jih partizanske enote počenjale na terenu. Šlo je za sektaštvo pri komunistih, vojvodstvo – to je brezdušen odnos poveljnikov do moštva in civilnega prebivalstva, samodrštvo, samovoljne aretacije ljudi, njihovo mučenje pri zasliševanju ter neupravičene in krute usmrtitve. Ti pojavi pri partizanih so pripomogli k širjenju vaških straž in kasneje belogardizma na Dolenjskem in Notranjskem.

produkcija: i-resitve.net