kovacic2_950

V Steinachu v Avstriji se je rodil Anton Lehrman. Leta 1906 je ustanovil prvo slovensko perutninarsko društvo in prvi slovenski ilustrirani mesečnik za perutninarstvo. Prvi kranjski perutninarski zavod je ustanovil že leta 1904 v Tržiču in ga tri leta pozneje preselil v Ljubljano. Zveza društev rejcev pasemskih malih živali od leta 1983 podeljuje rejcem, ljubiteljem in strokovnim piscem plaketo Antona Lehrmana.

produkcija: i-resitve.net