kovacic2_950

Sprejet je bil zakon, po katerem je bila država zadolžena za redno vzdrževanje cest. Cestno omrežje je bilo v tistem času kar dobro razvito na Kranjskem, Goriškem in Štajerskem. Na Kranjskem so bile najslabše ceste na Dolenjskem.

produkcija: i-resitve.net