kovacic2_950

Rodil se je literarni zgodovinar Mirko Rupel. V jezikoslovju je obravnaval slovensko pravorečje in bil soavtor slovenske slovnice in pravopisa.

produkcija: i-resitve.net