kovacic2_950

V Loki pri Zidanem Mostu se je rodil pripovednik, pesnik in publicist Ludvik Mrzel. Kot dijak je bil zaradi sodelovanja v trboveljski rudarski stavki izključen iz gimnazije. 1943. leta je odšel k partizanom, bil istega leta ujet in Nemci so ga odpeljali v Dachau. Takoj po koncu vojne je bil imenovan za upravnika mariborskega gledališča, vendar so ga kmalu aretirali in 1948. leta na dachauskem procesu obsodili na 12 let zapora. Del ga je prebil tudi na Golem otoku. Mrzel si je pred vojno pridobil velik ugled s črticami, ki jih je zbral v knjigi "Luči ob cesti". Zgledoval se je po Cankarju in Grumu, vendar je dodajal tudi popolnoma svoje prvine. Knjiga "Bog v Trbovljah" kaže zasuk k religioznosti; je zbirka legend, ki jih povezuje socialna tematika. Ludvik Mrzel je tudi tedaj, ko je bilo to še silno utopično brezmejno verjel v samostojno slovensko državo.

produkcija: i-resitve.net