Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru

Koroška cesta 53c

2000 Maribor

Slovenija

info [at] zgodovinsko-drustvo-kovacic [dot] si

zgodovinsko [dot] drustvo [at] t-2 [dot] net

Zgodovina prostozidarstva na Slovenskem s posebnim ozirom na Maribor

Vabimo Vas na redno mesečno predavanje

dr. Matevža KOŠIRJA

z naslovom

 

Zgodovina prostozidarstva na Slovenskem s posebnim ozirom na Maribor

 

Dr. Matevž Košir, avtor izjemno zanimive knjige »Zgodovina prostozidarstva na Slovenskem«, ki je letos izšla pri založbi Modrijan, bo v predavanju predstavil zgodovino prostozidarstva na Slovenskem in še posebej izpostavil lože, ki so delovale v Mariboru  ter vidnejše mariborske prostozidarje.

 

V predavanju bo predstavljeno prostozidarstvo od 18. stoletja do danes, saj le tako lahko razumemo delovanje lož na Slovenskem. Sredi 18. stoletja se je gibanje močno razširilo, saj so bile njegove ideje blizu razsvetljenstvu. Takrat so postali člani prostozidarskih lož tudi mnogi iz slovenskih dežel. Največji razcvet v habsburški monarhiji je gibanje doseglo med vladanjem cesarja Jožefa II. Sledi mu obdobje Ilirskih provinc, ko je bilo tesno povezano s takratnimi francoskimi oblastmi. Od začetka 19. stoletja je bilo v habsburški monarhiji sicer prepovedano, vseeno pa zasledimo nekaj vnetih pripadnikov gibanja na Slovenskem tudi takrat. Že v drugi polovici 19. stoletja je bilo v ogrski polovici ponovno legalizirano. Posledično so se tam organizirale lože tudi za avstrijsko polovico in tako so vanje našli pot tudi Slovenci. Dinamično obdobje prve svetovne vojne, propada monarhije, ustanovitve Kraljevine SHS in pariške mirovne konference je bil čas, ko je prostozidarstvo odigralo vidno vlogo na diplomatskem parketu. Na Slovenskem je bilo kasneje aktivno pri gradnji Narodne in univerzitetne knjižnice. Med drugo svetovno vojno so bili posamezniki udeleženi na strani odpora, delno v okviru OF, delno v okviru kraljeve vojske in britanske obveščevalne službe. Povojna oblast je po sovjetskem vzoru nastopila proti gibanju, a obenem skušala prek posameznikov, ki so sodelovali s Službo državne varnosti, širiti svojo propagando v tujini. Posebno aktivni so bili prostozidarji v Trstu v času Svobodnega tržaškega ozemlja. A to je le zunanji del prostozidarstva, drugi se skriva v vzdušju miru in bratstva različno mislečih znotraj lož.

Pridružite se nam

v sredo, 18. novembra 2015, ob 18. uri,

TOKRAT: v dvorani KARANTENE

- prenovljene zgradbe nekdanje Mariborske kaznilnice,

Pobreška cesta 20, Maribor (pri Europarku).

Prisrčno vabljeni!

ZGODOVINA RODBINE LAZARINI

Vabimo Vas na redno mesečno predavanje

doc. dr. Francija Lazarinija

o knjigi

 

Zgodovina rodbine Lazarini.

Kronika, dokumenti, genealogija, komentarji, zgodbe

 

Knjiga Zgodovina rodbine Lazarini. Kronika, dokumenti, genealogija, komentarji, zgodbe, delo znanega slovenskega kemika in ljubiteljskega zgodovinarja dr. Franca Lazarinija (1940‒1992) je izšla konec leta 2013 pri radovljiški založbi Didakta (avtorjev rokopis sta uredila in za natis pripravila soproga Evgenija in sin Franci Lazarini). Predstavlja zgodovino nekdaj ugledne in pomembne slovenske plemiške rodbine, ki se je v sredini 17. stoletja iz Benetk preselila na Kranjsko, tu dobila plemiški naziv (1687 nižje plemstvo, 1770 oziroma 1771 baronski naslov) in katere predstavniki so bili od 17. pa vse do prve polovice 20. stoletja nosilci različnih pomembnih funkcij ne le na Kranjskem, temveč tudi na Štajerskem in drugod po habsburški monarhiji. Lazariniji so bili daljše ali krajše obdobje tudi lastniki več gospostev in grajskih stavb, med drugim Gotnika, Jablanice, Smlednika, Čušperka, Boštanja pri Grosupljem, Podsrede, Svečine, Pölsa, zaradi česar so pomembno vplivali na življenje omenjenih krajev. Knjiga je zasnovana v obliki kronike, ki na strokoven, a bralcu zanimiv način prikazuje življenje članov rodbine Lazarini od 17. stoletja do konca druge svetovne vojne, predstavljena pa je tudi njihova usoda v povojnem času. Poudarek knjige je na smledniški liniji, ki je edina veja te rodbine, katere predstavniki še danes živijo v Sloveniji, na zgoščen in jedrnat način pa je predstavljena tudi zgodovina ostalih linij te nekdaj razvejane rodbine. Tekst je obogaten z množico slikovnega gradiva ter pregledno narejenimi rodovniki.

Knjigo bo predstavil urednik dr. Franci Lazarini, ki bo v svojem predavanju predstavil glavne dogodke iz štiristoletnega delovanja rodbine Lazarini na območju današnje Slovenije, glavne predstavnike družine, poudarek pa bo zlasti na življenju smledniške linije v 19. in 20. stoletju.

Pridružite se nam

v sredo, 14. oktobra 2015, ob 18. uriv razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Prisrčno vabljeni!

produkcija: i-resitve.net