Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru

Koroška cesta 53c

2000 Maribor

Slovenija

info [at] zgodovinsko-drustvo-kovacic [dot] si

zgodovinsko [dot] drustvo [at] t-2 [dot] net

Ni bilo lahko, a smo obstali in stojimo (Titoizem - poraz nasilja)

Vabimo Vas na redno mesečno predavanje

dr. Jožeta Dežmana

o njegovi knjigi

Ni bilo lahko, a smo obstali in stojimo

(Titoizem – poraz nasilja)

 

Podobno kot s težavami vstopamo v demonski svet nasilja v Rovu sv. Barbare v Hudi Jami, se nam odpira huda jama povojnega stalinističnega terorja in njegovih posledic, v katero vstopamo s predstavitvijo izbranih vsebin iz Arhiva Komisije Vlade Republike Slovenije za izvajanje Zakona iz poprave krivic. V besedilu v različnih vlogah nastopa skoraj deset tisoč oseb, več kot petsto usod pa je ilustriranih s pripovedmi, dokumenti …

Poglavja knjige so: 

  • Ven iz Hude jame,
  • Koraki na poti,
  • Obsodba totalitarizmov,
  • Tranzicijska pravičnost,
  • Oblast mori tudi po krvavi pomladi 1945,
  • Policijska država,
  • Železna zavesa, Usode in detabuiziranje,
  • Zaukazana molk in pozaba ne zdržita, travmatska bremena so dolgoročna,
  • Milena Hohnjec, roj. Pšeničnik, in
  • Pavel Niko Žakelj.


v sredo, 20. maja 2015, ob 18. uri
,Pridružite se nam

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Prisrčno vabljeni!

RAZISKOVANJE PRIMARNIH VIROV V ARHIVIH

Vabimo Vas na redno mesečno predavanje

Nine Gostenčnik, višje arhivistke

z naslovom

 

Raziskovanje

primarnih virov v arhivih

(Pridobivanje informacij in uporaba arhivskega gradiva)

 

Raziskovanje zgodovine temelji na pregledu in analizi primarnih zgodovinskih virov, ki se nahajajo v arhivih in so javnosti prosto dostopni. Naloga arhivistov, zaposlenih v arhivih pa je, da informacije o arhivskem gradivu posredujejo raziskovalcem in uporabnikom le tega.

Namen predavanja je predstaviti različne dostope do informacij o arhivskem gradivu, ki ga v svojih depojih hrani Pokrajinski arhiv Maribor. Poleg klasičnega osebnega prihoda v arhiv in poizvedovanja po telefonu ali e-pošti, ki je lahko zelo zamudno, bo predavateljica predstavila iskalnik po vzajemnem informacijskem sistemu slovenskih regionalnih arhivov, ki se nahaja na spletnem naslovu www.siranet.si. Iskalnik za mnoge raziskovalce predstavlja prvo seznanitev z informacijami o arhivskem gradivu, ki se hrani v posameznem arhivu.

 

Pridružite se nam

v sredo, 8. aprila 2015, ob 18. uri,

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Prisrčno vabljeni!

produkcija: i-resitve.net