Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru

Koroška cesta 53c

2000 Maribor

Slovenija

info [at] zgodovinsko-drustvo-kovacic [dot] si

zgodovinsko [dot] drustvo [at] t-2 [dot] net

POGUMNI VOJAKI IN ZVITI POLITIKI

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča in Pokrajinski arhiv Maribor
vabita na predstavitev knjige

 

dr. Martina Beleta

z naslovom

 

Pogumni vojaki in zviti politiki

Boji in spletke spodnještajerskih plemičev v 13. stoletju

                                                                                                                                                 

Knjiga Pogumni vojaki in zviti politiki obravnava nemirno politično obdobje 13. stoletja, ko se je več srednjeevropskih dinastov borilo za oblast tako nad področjem današnje slovenske Štajerske, kot tudi širšega vzhodnoalpskega prostora. Predvsem med letoma 1246 in 1278 so se boji za takratni vojvodini Avstrijo in Štajersko kar vrstili, slednjič pa so zmagali Habsburžani. Lokalno spodnještajersko plemstvo se je tej spremenljivi situaciji moralo vedno znova in znova prilagajati.

Mnogi spodnještajerski plemiči so aktivno sodelovali v štajerski regionalni politiki, posegali izven štajerskega prostora, imeli stike z več kronanimi glavami in dejavno soustvarjali prihodnost svoje vojvodine. Ustanavljali so nove redovne postojanke, opravljali deželne in dvorne službe ter bili navzoči na štajerskih deželnih zborih. Medtem, ko je bil za nekatere to čas velikih političnih uspehov, so drugi klavrno propadli in celo izgubljali svoja življenja.

Avtor je v svojem delu predstavil njihovo politično delovanje ter dosežke v tem prelomnem obdobju politične zgodovine vsega vzhodnoalpskega prostora. Izpostavil je tudi nekatere pomembnejše posameznike ter se njihovemu delovanju posvetil še podrobneje.

 

Pridružite se nam

v sredo, 12. junija 2019, ob 18. uri,

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Prisrčno vabljeni!

 

        red. prof. dr. Darko Friš                                                        Ivan Fras, prof.

           predsednik Zgodovinskega društva                          direktor Pokrajinskega arhiva Maribor

                                                                                                                                                                 dr. Franca Kovačiča v Mariboru

MARIBOR V ČASU MESTNEGA NAČELNIKA DR. FRANJA LIPOLDA

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča in Pokrajinski arhiv Maribor
vabita na predstavitev knjige

mag. Nine Gostenčnik

z naslovom

MARIBOR V ČASU MESTNEGA NAČELNIKA
DR. FRANJA LIPOLDA

(1931–1935)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Knjiga Maribor v času mestnega načelnika dr. Franja Lipolda obravnava obdobje, ko sta se Maribor in širša regija soočala z resnimi težavami. Svetovna gospodarska kriza je Maribor precej zaznamovala. Mesto je bilo odvisno od svojega prej cvetočega gospodarstva, ki pa je v obravnavanem obdobju doživljalo več padcev kot vzponov. Vodstvo mariborske mestne občine se je tako spopadalo z močnim udarcem gospodarske krize, posledicami doseljevanja prebivalstva in socialno stisko, potrebno je bilo sprejemati hitre in pametne odločitve ter meščanom omogočiti dostojno življenje.

Avtorica predstavlja delo mestne uprave v času dr. Franja Lipolda: reorganizacijo mestne uprave ter ustanovitev Mariborskih mestnih podjetij, poskuse za uresničitev ideje o Velikem Mariboru, nekatere investicije (nakup Mariborskega gradu, gradnjo šole v Magdalenskem predmestju…), socialno sliko mesta ter večje prireditve in proslave v obravnavanem času.

 

Pridružite se nam

v sredo, 29. maja 2019, ob 18. uri,

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Prisrčno vabljeni!

produkcija: i-resitve.net