clani_950

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru je izključno strokovno združenje, ki posebno pozornost namenja proučevanju slovenske zgodovine, poleg tega pa ohranjanju kulturne dediščine in popularizaciji zgodovinopisja.


Njegove poglavitne naloge so:

  • raziskovanje slovenske zgodovine s poudarkom na Mariboru in celotni severovzhodni regiji,
  • proučevanje teorije zgodovinske stroke,
  • izdaja knjig in strokovnih publikacij,
  • organizacija znanstvenih in strokovnih domačih in mednarodnih simpozijev,
  • organizacija slavnosti in proslav ob obletnicah pomembnih zgodovinskih dogodkov, vezanih na mesto Maribor, ter eminentnih Mariborčanov, ki so sooblikovali zgodovino mesta in širše regije.


Dejavnost društva je organizacija in izvedba znanstvenih simpozijev ter prirejanje rednih mesečnih predavanj, na katerih predavajo eminentni slovenski (in tuji) zgodovinarji. Predavanja so namenjena članom društva (teh je danes že več kot sto), študentom zgodovine in ostali zainteresirani javnosti. Mesečna predavanja potekajo v razstavišču Archivum (Glavni trg 7 v Mariboru) v času od januarja do junija ter od oktobra do decembra vsako drugo sredo v mesecu. V sezoni tako skupno izvedemo do osem mesečnih predavanj.


 

KONTAKTNI PODATKI

SEDEŽ DRUŠTVA

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru
Koroška cesta 53c
2000 Maribor
Slovenija

 
 
 
PROSTORI DRUŠTVA

Pobreška cesta 20
2000 Maribor
Slovenija

 
 
 
 
zdfkovacica [at] gmail [dot] com 
darko [dot] fris [at] gmail [dot] com
nina [dot] gostencnik [at] gmail [dot] com

 

produkcija: i-resitve.net