kovacic2_950

Studia Historica Slovenica (SHS)

Svoje znanstveno-raziskovalno poslanstvo Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru izvršuje z izdajanjem revije Studia Historica Slovenica, v kateri objavljajo svoje rezultate najeminentnejši slovenski in tuji zgodovinarji. Strokovnjaki jo ocenjujejo za eno najbolj obetavnih znanstvenih revij na področju zgodovinopisja v Sloveniji. Društvo se lahko pohvali z organizacijo in izvedbo izjemno uspešnih in odmevnih znanstvenih simpozijev, katerih namen je bil prestaviti različne poglede na vprašanja slovenskega zgodovinopisja.

produkcija: i-resitve.net