kovacic2_950

Študentska sekcija

Kot del društva deluje študentska sekcija društva, ki predstavlja vez med društvom in študenti Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Mariboru ter drugih fakultet po Sloveniji. Študentska sekcija se že od vsega začetka ukvarja z združevanjem študentov zgodovine in z njihovim uvajanjem v znanstveno delo, omogoča pa jim tudi udejstvovanje v obštudijskih dejavnostih. Te obštudijske dejavnosti so: filmski večeri z debatami, študentska predavanja s študentskimi delavnicami in študentski zgodovinski časopis. Slednji je zaživel v želji po sodelovanju s študenti zgodovine z vseh slovenskih univerz in z drugimi oddelki Filozofske fakultete v Mariboru.

V prihodnosti želi sekcija pričeti z izvajanjem lastnih mesečnih predavanj, na katerih bodo imeli prodornejši študenti zgodovine možnost predstaviti svoje raziskovalne dosežke članom društva in širši javnosti. Od teh predavanj si v društvu obetamo izmenjavo znanj, saj bodo starejši člani društva študentom s svojimi izkušnjami pomagali pri uresničevanju njihovih raziskovalnih interesov. Imamo tudi elektronsko bazo, s katero obveščamo vse zainteresirane študente o dogajanju na področju humanistike v severovzhodni Sloveniji.

 

Kontakt:

zgodovinska [dot] sekcija [at] gmail [dot] com

produkcija: i-resitve.net