kovacic2_950

ZGODOVINSKI POMEN USTANOVITVE PRVE SLOVENSKE UNIVERZE

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru 

in

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

 

Vas vabita na redno mesečno predavanje

red. prof. dr. Boža Repeta

z naslovom

Zgodovinski pomen ustanovitve prve slovenske univerze

 

Nastanek slovenske univerze je bil prvenstveno produkt obrambnih nacionalnih teženj, »prva vidna trdnjava«, »najvišja slovenska kulturna ustanova, ki si jo je narodna država postavila na triglavsko ozemlje proti sosedom«, kot je ob njeni desetletnici leta 1929 zapisal rektor Milan Vidmar, tedaj v svetu najbolj priznan slovenski elektrotehnik in šahist, Univerzitetni svet pod njegovim vodstvom pa je tedaj ugotovil, da je »ljubljanska univerza severni branik naše zemlje«.

Brez dvoma je prva slovenska univerza svoj nastanek upravičila, tako v nacionalnem smislu – tu velja še posebej izpostaviti njeno vlogo enega od pomembnih žarišč upora med drugo svetovno vojno – kot v znanstveno univerzalnem smislu. Postala je ena od ključnih nacionalnih in kulturnih institucij, ki so svojo pot začele med obema vojnama in se z republiško državnostjo po drugi vojni vzpostavile in profesionalizirale do te mere, da je njihov prehod v samostojno državo potekal brez dramatičnih rezov, kakršne smo lahko spremljali na vzhodu. Seveda ne toliko zaradi notranje moči, kot specifičnega političnega sistema, v katerem se je dokaj svobodno razvijala.   

 

Pridružite se nam

v sredo, 10. aprila 2019, ob 18. uri

v Zeleni dvorani Pedagoške fakultete Maribor.

 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik Zgodovinskega društva
in predstojnik Oddelka za zgodovino

prof. dr. Darko Friš l.r.

MESTO NEIZPOLNJENIH PRIČAKOVANJ: DRUŽBENI PROFIL MARIBORA V ZAČETKU 21. STOLETJA

Mestna občina Maribor in Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča vabita na predstavitev knjige

Mirana Lavriča in Andreja Natererja

z naslovom

MESTO NEIZPOLNJENIH PRIČAKOVANJ:
DRUŽBENI PROFIL MARIBORA V ZAČETKU 21. STOLETJA

 

V čem se Mariborčani najbolj razlikujejo od prebivalcev primerljivih mest? Ali Maribor res 'umira'? Ali pa je mesto že na poti razvojnega preobrata? In kakšne vrste preobrat lahko mesto, ki so ga nekateri označili kot delavsko pokopališče sploh pričakuje?

Knjiga Mesto neizpolnjenih pričakovanj skozi prepletanje uradnih statističnih in anketnih podatkov, intervjujev z izbranimi prebivalci mesta, ter obstoječih raziskav in novinarskih prispevkov, ponuja odgovore na ta in številna podobna vprašanja skozi sistematično predstavitev temeljnih potez družbenega življenja v mestu.

 

Pridružite se nam

v torek, 26. marca 2019, ob 18. uri,

v prostorih Vetrinjskega dvora,
Vetrinjska ulica 30, Maribor.

 

Pogovor o knjigi bo vodil Andrej Brvar.

Z veseljem vas pričakujemo!

 

Urednik: prof. dr. Darko Friš

-----------------------------------------------------------------------------------------

JERUZALEM OB SOČI, Judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes.

Pokrajinski arhiv Maribor,
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru in
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor vas
 
v četrtek, 24. januarja 2019, ob 16. uri prijazno vabimo
v razstavišče Archivum (Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7)
na predstavitev knjige dr. Renata Podbersiča
 
JERUZALEM OB SOČI
Judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes.
 
Knjiga je pomemben prispevek k slovenskemu zgodovinopisju. Čeprav številčno Judje v Gorici niso izstopali, so bili zelo vpeti v mestno dogajanje, tako da so včasih nekateri Gorico imenovali kar »Jeruzalem ob Soči«. Njihova prisotnost se je začela manjšati po prvi svetovni vojni s prihodom Italije, dokončen udarec judovski skupnosti v Gorici pa je zadalo skorajda popolno uničenje med holokavstom. Na goriške Jude danes spominja judovsko pokopališče v Rožni Dolini, ki je z več kot 900 pokopi največje judovsko pokopališče na ozemlju Slovenije. Tam počivajo tudi nekatere svetovno znane osebnosti.
 
Knjiga dr. Renata Podbersiča Jeruzalem ob Soči. Judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes je izšla leta 2017 v sozaložništvu Študijskega centra za narodno spravo v Ljubljani, Goriške Mohorjeve družbe in Centra judovske kulturne dediščine v Mariboru.
 
Predstavitev knjige je del projekta Šoa – spominjajmo se 2019.
Častni pokrovitelj projekta Šoa – spominjajmo se 2019 je minister za kulturo Republike Slovenije Dejan Prešiček.

Slovenska Štajerska in Združena Slovenija 1848/49

UNIVERZA V MARIBORU, FILOZOFSKA FAKULTETA, ODDELEK ZA ZGODOVINO in

ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANCA KOVAČIČA V MARIBORU

 

Vabimo Vas na predavanje

 

prof. dr. Staneta Grande

z naslovom

 

SLOVENSKA ŠTAJERSKA IN ZDRUŽENA SLOVENIJA 1848/49

 

Samostojna mednarodno priznana in neodvisna Republika Slovenija ima svoje korenine v prizadevanjih za Združeno Slovenijo. Pod njo so si predstavljali samoslovensko državno, samoupravno oziroma avtonomno enoto Slovencev v Avstrijskem cesarstvu. Po ozemeljskem obsegu je Republika Slovenija veliko manjša od takratnih idej, želja in upravičenih pričakovanj, po državnosti pa nedvomno bistven presežek.

V političnem delovanju štajerskih Slovencev v revolucionarnem letu 1848/49 je njihov delež zaslug za dosežke   v primerjavi z ostalimi slovenskimi regijami oziroma deželami najpomembnejši. Za to ima zasluge graški krog Slovencev na čelu z dr. Jožefom Muršcem, ki je  v  obdobju  pred  revolucijo  povezal  rojake  v  Gradcu  z  izobraženci  po  slovenskem Štajerskem.  Med  njimi  so  v  skladu  s  svojim  deležem  med  slovenskimi  izobraženci prevladovali duhovniki, srečamo pa tudi ostale poklice, od zdravnika dr. Štefana Kočevarja navzdol. Izjemen je še pomen škofa Antona Martina Slomška, ki je med vsemi takratnimi osamozaveščenimi Slovenci stal najvišje na takratni družbeni lestvici.

 

Pridružite se nam

v petek, 30. novembra 2018, ob 11.15. uri,

v predavalnici 1.6

Filozofske fakultete Maribor, Koroška cesta 160.

 

Prisrčno vabljeni!

red. prof. dr. Darko Friš l.r.

Župnijska arhivska dediščina v Mežiški dolini

Pokrajinski arhiv Maribor in

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru


Vas vabita na predavanje z naslovom

ŽUPNIJSKA ARHIVSKA DEDIŠČINA V MEŽIŠKI DOLINI

Predavanje bo v torek, 20. novembra 2018, ob 11. uri

v razstavišču Archivum Pokrajinskega arhiva Maribor.

Predaval bo dr. Vinko SKITEK.


O vsebini:
Arhivsko gradivo župnij dekanijskega urada Dravograd Mežiška dolina obsega več kot 300 arhivskih škatel in zajema obdobje od začetka 15. stoletja naprej. Če k temu prištejemo še ohranjene rokopise na pergamentu, ki ovija razne mlajše knjige in urbarje, potem čas najstarejše ohranjene pisne dediščine premakne nazaj na pozno 12. stoletje. Ohranjeno arhivsko gradivo je shranjeno po župnijskih arhivih in v osnovi razdeljeno na knjižni in spisovni del, pri čemer je slednji mnogo obsežnejši od prvega. Pred sistematičnim popisom arhivsko gradivo pogosto ni bilo deležno potrebne pozornosti in skrbi. To se je po končani ureditvi v letu 2017 izboljšalo, župnijski arhivi so ob tem razkrili veliko kulturnozgodovinsko vrednost za obravnavani prostor.

Vljudno vabljeni!

INTEGRACIJA KARANTANCEV IN NJIHOVIH SLOVANSKIH SOSEDOV V FRANKOVSKO-OTONSKO CESARSTVO

 

Vabimo Vas na redno mesečno predavanje

akademika prof. dr. Petra ŠTIHA

z naslovom

Integracija Karantancev in njihovih slovanskih sosedov v frankovsko-otonsko cesarstvo

V predavanju bo pokazano, da si zgodnjesrednjeveške družbe v vzhodnoalpskem prostoru po vključitvi tamkajšnjih Slovanov v frankovsko in nato otonsko cesarstvo ni mogoče predstavljati v poenostavljeni obliki nacionalnih zgodovinskih narativov, po katerih so vrhnje družbene sloje predstavljali »Nemci«, »Slovenci« pa naj bi bili obsojeni zgolj na podložništvo. Nasprotno, takratnih zgodovinskih procesov ni mogoče niti opisati, niti razumeti samo s pojmi kot so izključevanje, podrejenost, degradacija, ampak je šlo za precej bolj kompleksne družbene spremembe, v katerih so pomembno mesto imele tudi integracija, akulturacija in akomodacija. Integracija je bila dolgotrajen proces, ki je potekal na različnih področjih od političnega do verskega, pri čemer je zlasti pomembno integrativno vlogo imela krščanska vera in z njo zvezano pokristjanjevanje. Ti procesi in z njimi zvezane družbene spremembe bodo prikazani na vrsti primerov.

Pridružite se nam

v torek, 6. novembra 2018, ob 18. uri,

v Amfiteatru

Filozofske fakultete Maribor, Koroška cesta 160.

 

 

 

THE ALBANIAN QUESTION IN RELATIONS BETWEEN ITALY AND YUGOSLAVIA

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru
vljudno vabita na predavanje 

 

dr. Rosaria Milana
(Università di Bari »Aldo Moro«)

 

z naslovom

 

The Albanian question in relations between Italy and Yugoslavia

 

The Albanian question was an important variable in Italian-Yugoslavian relations, even though it often played a dependent role in the wider context of bilateral and international relations of the two main Adriatic countries. During the "Short Century", the right of the Albanian peoples to self-rule and the determination of borders was a reason for strong tension between Rome and Belgrade, tensions that were progressively overcome until they shared a policy of substantial impotence towards the inexplicable communist regime of Enver Hoxa.

 

Predavanje bo

v četrtek, 31. maja 2018, ob 14.40,

na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru

(predavalnica 1.5).

 

Predavanje bo v angleškem jeziku.

 

Prisrčno vabljeni!

red. prof. dr. Darko Friš l.r.

KOTA 101 - NEGATIVNA UTOPIJA TITOIZMA

Vabimo Vas na redno mesečno predavanje s predstavitvijo knjige

Boštjana M. TURKA

z naslovom

 

Kota 101 -  negativna utopija titoizma

 

Kota 101 govori o spodleteli tranziciji v Sloveniji. Njen naslov je vzet iz taborišča na Golem otoku. Kota 101 je bil tam prostor najhujših muk. Knjiga sicer prikazuje vzroke, ki jih odkriva v premoči nekdanje nomenklature. Ta pogojuje gospodarstvo, pravosodje, medije in tudi parlamentarno dogajanje. In to na način, da Slovenija drsi - od leta 2008 naprej navzdol. Zato tudi podnaslov: črna utopija titoizma. Knjiga ima tako 770 strani, 1200 opomb in 19 strani imenskega kazala. V splošnem je enciklopedija stanja, ki ni takšno, kot bi moralo biti. Predvsem pa je priročnik, kako razumeti sprevrženo govorico, s katero nam oblast slika stvari, ki niso takšne, kot jih ona vidi. Državljanka oz. državljan bo ob branju knjige dobil v roke ključ, s katerim bo odklenil balzamiran novorek teh, ki so spet in spet na oblasti. Spremno besedo je prispeval profesor emeritus z Univerze Yale, svetovno znani strokovnjak za sodobno zgodovino, dr. Ivo Banac. 

 

Pridružite se nam

v sredo, 16. maja 2018, ob 18. uri,

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

       Knjigo bo po predavanju tudi mogoče kupiti.

 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik Zgodovinskega društva

red. prof. dr. Darko Friš l.r.

BOGUMIL VOŠNJAK – POLITIK IN DIPLOMAT

Vabimo Vas na redno mesečno predavanje

dr. Aleksandre Gačić

z naslovom

 

Bogumil Vošnjak – Politik in diplomat

 

Bogumila Vošnjaka, enega izmed vidnejših politikov in intelektualcev z začetka 20. stoletja, je zaznamovalo vsestransko in bogato politično delovanje v svetu politike in diplomacije med véliko vojno, v medvojnem obdobju in v emigraciji po drugi svetovni vojni. Na predavanju bo predstavljena njegova vloga slovenskega predstavnika v Jugoslovanskem odboru, edinega slovenskega podpisnika Krfske deklaracije, generalnega sekretarja na pariški mirovni konferenci, izrednega poslanika in pooblaščenega ministra v Pragi, poslanca in nazadnje »pregnanca« po drugi svetovni vojni, ko vse do smrti ostane v ZDA.

Pridružite se nam

v sredo, 28. februarja 2018, ob 18. uri,

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik Zgodovinskega društva

red. prof. dr. Darko Friš l.r.

VZPONI IN PADCI PO ITALIJANSKO

Vabimo Vas na redno mesečno predavanje

prof. dr. Gorazda Bajca

z naslovom

 

Vzponi in padci po italijansko: kontroverznosti povojne Republike Italije

 od 1946. leta dalje

Predavatelj prof. dr. Gorazd Bajc je eden največjih slovenskih poznavalcev zgodovine povojne italijanske republike. Predstavil bo njene uspehe in neuspehe v okviru naslednjih bistvenih vprašanj: od notranje in zunanje politike, ekonomskih in socialnih problemov, do značilnosti vsakdanjega življenja in kulture. Poudarek bo na ponavljajočih se vzponih ter padcih, ki so sosednjo državo tako močno okarakterizirali. Predavanje ni namenjeno le študentom in študentkam, ampak tudi politologom in političnim geografom, pa sociologom, antropologom in novinarjem.

 

Pridružite se nam

v sredo, 25. oktobra 2017, ob 18. uri,

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik Zgodovinskega društva

red. prof. dr. Darko Friš l.r.

produkcija: i-resitve.net