kovacic2_950

Ustoličevanje koroških vojvod med zgodovino in predstavami (ob 600-letnici zadnjega ustoličenja koroškega vojvode

Vabimo Vas na redno mesečno predavanje akademika

red. prof. dr. Petra ŠTIHA

z naslovom

 

Ustoličevanje koroških vojvod med zgodovino in predstavami

(ob 600-letnici zadnjega ustoličenja koroškega vojvode)

 

Predavanje bo opozorilo, kako se predstave, ki jih ima javnost o ustoličevanju koroških vojvod, razlikujejo od dejanskega stanja v zgodovinopisju, kjer kljub dolgi znanstveni tradiciji ostaja še vedno odprta cela vrsta vprašanj. Glavni razlog za takšno stanje je povezan s skromnimi viri, ki so bili zelo različno ocenjevani, od tega pa je bila v največji meri odvisna tudi interpretacija izvora, razvoja in pomena obreda ustoličevanja skozi stoletja.

Predstavljena bodo temeljna dejstva, ki jih o ustoličevanju dopuščajo viri in ki kažejo, da je doživel obred v teku svojega »življenja« velike spremembe. Na koncu bo opozorjeno na razumevanje ustoličevanja koroških vojvod pri Slovencih, ki v njem vidijo izraz svoje nekdanje zgodnjesrednjeveške državnosti in razumejo posledično knežji kamen kot enega od najpomembnejših simbolov svoje zgodovine, zaradi česar prihaja do ponavljajočih se sporov z avstrijskimi sosedi na Koroškem, ki razumejo knežji kamen prvenstveno kot spomenik koroške zgodovine.

 

Pridružite se nam

v sredo, 12. marca 2014, ob 18. uri,

v Glazerjevi dvorani

Univerzitetne knjižnice Maribor, Gospejna ulica 10.

 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik Medikohistorične sekcije

red. prof. dr. Elko BORKO, dr. med. višji svetnik, l.r.

Predsednik Zgodovinskega društva

red. prof. dr. Darko Friš l.r.

 

Ob 850-letnici prvega zapisa imena Maribor/Marchburg v pisnih virih

Vabimo Vas na redno mesečno predavanje

doc. dr. Antona RAVNIKARJA

z naslovom

 

Ob 850-letnici prvega zapisa imena Maribor/Marchburg v pisnih virih

 

Predavatelj bo v kratkih črtah predstavil čas in okoliščine v katerih je nastala najstarejša listina z nedvomno omembo Maribora. Pri tem bo posebno pozornost posvetil štajerski vojvodski rodbini, katere dejavnost je kot kaže pripeljala tako do nastanka trdnjave (gradu) nad Mariborom kot do nastanka samega urbanega kraja nedaleč od trdnjave. Osvetlil bo tudi nekaj značilnosti ministerialne plemiške rodbine Mariborskih, ki so v štajerski zgodovini pustili globok plečat.

 

Pridružite se nam

v sredo, 23. aprila 2014, ob 18. uri,

v Viteški dvorani

Pokrajinskega muzeja Maribor, Grajska ulica 2.

 

Prisrčno vabljeni!

 

 

Predsednik Zgodovinskega društva

red. prof. dr. Darko Friš l.r.

 

MESTA MED OBEMA SVETOVNIMA VOJNAMA - 10. in 11. december 2013 v Mariboru

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru

 

Vas vabi na znanstveni simpozij

z naslovom

 

MESTA MED OBEMA SVETOVNIMA VOJNAMA

 

 

Pridružite se nam
v torek in sredo, 10. in 11. decembra 2013, s pričetkom ob 9.00 uri
v Kadetnici (Vojaški muzej Slovenske vojske), Engelsova 15, Maribor.

 

 

Prisrčno vabljeni!

 

 Predsednik organizacijskega odbora:
  red. prof. dr. Darko Friš l.r.

DODATNE INFORMACIJE: Zloženka

Od apologije do zgodovine

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru

 

Vas vabi na redno mesečno predavanje s predstavitvijo knjige

doc. dr. Aleša MAVRA

 

z naslovom

 

Od apologije do zgodovine

 

V ospredju knjižne predstavitve bo tako kot v knjigi sami nastanek krščanskega zgodovinopisja. Osvetljene bodo okoliščine, ki so antične kristjane spodbudile k pisanju zgodovine. Zato bo v prvem delu govora o odnosu med zgodnjimi krščanskimi skupnostmi, večinsko pogansko okolico in (rimsko) državno oblastjo. Ker je pravkar minila 1700. obletnica bitke pri Milvijskem mostu in se bliža 1700. obletnica Milanskega edikta, bo posebne pozornosti deležno tisto poglavje iz knjige, ki obravnava odnos zgodnje Cerkve pred Konstantinom do države. Tudi na predstavitvi bo kot v knjigi govor o tem, ali se je ta odnos s »konstantinskim preobratom« zares korenito spremenil.

 

Drugi del bo skušal kratko prikazati korenine (zlasti latinskega) krščanskega zgodovinopisja v krščanski apologetiki prvih treh stoletij in vzpostaviti most med zgodovinskimi zgledi pri latinsko pišočih apologetih in prvim polnokrvnim krščanskim historiografskim besedilom v latinščini, Laktancijevimi Smrtmi preganjalcev.

 

Pridružite se nam

v sredo, 23. januarja 2013, ob 19. uri,

v razstavišču Archivum, v Pokrajinskem arhivu Maribor , Glavni trg 7, Maribor.

 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik društva:

  red. prof. dr. Darko Friš l.r.

 

 

DODATNE INFORMACIJE: http://www.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/

Jugoslovanska velika noč

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru

 

Vas vabi na redno mesečno predavanje s predstavitvijo knjige

dr. Andreja RAHTENA

 

z naslovom

 

Jugoslovanska velika noč

Slovenski pogledi na balkanski vojni (1912-1913) in jugoslovansko vprašanje

 

Knjiga Jugoslovanska velika noč. Slovenski pogledi na balkanski vojni (1912–1913)  in jugoslovansko vprašanjeprihaja na knjižne police ob stoti obletnici začetka vojn, ki so po stoletjih osmanske vladavine v nekaj mesecih prelomno preuredile politični zemljevid Balkana. Prepričanje, da so bila diplomatska preigravanja v času balkanskih vojn neke vrste preludij v usodne zaplete ob sarajevskem atentatu 28. junija 1914, je danes večinoma splošno sprejeto dejstvo.

V knjigi, ki temelji na analizi arhivskega gradiva, glavnih del slovenske publicistike v habsburški monarhiji na temo balkanskih vojn in jugoslovanskega vprašanj, avtor ugotavlja, da je vpliv vojn na Balkanu v letih 1912–1913 nedvomno segel v jedro slovenske politične in intelektualne elite. Za slovenske politike in razumnike to ni bil zgolj še eden od diplomatskih zapletov na Balkanu, v katerih je bila že po tradiciji udeležena habsburška monarhija. Spopad pravoslavnih držav z osmanskim imperijem je imel tudi neposreden vpliv na notranjepolitična razmerja v habsburški monarhiji, še zlasti pa je usodno posegel v percepcijo jugoslovanskega vprašanja med slovensko (in hrvaško) elito.

 

O knjigi bo ob avtorju spregovoril tudi recenzent dr. Gregor Jenuš.

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

Pridružite se nam

v sredo, 12. decembra 2012, ob 18. uri,

v razstavišču Archivum, v Pokrajinskem arhivu Maribor , Glavni trg 7, Maribor.

 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik društva:

  red. prof. dr. Darko Friš l.r.

 

 

DODATNE INFORMACIJE: http://www.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/ 

RAZVOJ BOLNIŠNICE MARIBOR OD USTANOVITVE DO DRUGE SVETOVNE VOJNE

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru

 

 

Vas vabi na redno mesečno predavanje s predstavitvijo znanstvene monografije


dr. Gregorja PIVCA

 

z naslovom

BRAZVOJ BOLNIŠNICE MARIBOR
OD USTANOVITVE DO DRUGE SVETOVNE VOJNE

 

Leta 1799 je mariborski magistrat izdal okrožnico o ustanovitvi mestne bolnišnice v prenovljenem poslopju meščanskega špitala na današnjem Slomškovem trgu, kjer je bilo prostora za 24 bolnikov. Mariborska bolnišnica je v špitalskem poslopju delovala do leta 1855, ko se je preselila na sedanjo lokacijo na Taboru (Magdalensko predmestje). V bolnišnico so kmalu sprejemali več kot 1000 bolnikov letno, najpogostejše bolezni pa so bile pljučni katar, gastritis in vročica. Leta 1872, ko se je v bolnišnici zaposlil magister kirurgije Feliks Ferk, sta se dokončno ločila interni "medicinski" in "eksterni" kirurški oddelek. V zadnjih desetletjih 19. stoletja so bolnišnico pogosto prenavljali in širili. Do prve svetovne vojne se je modernizirala tudi infrastruktura (telefon, vodovod, ogrevanje, razsvetljava). Leta 1914 je bolnišnica dobila prvo rentgensko napravo. Po razpadu avstro-ogrske monarhije se je mariborska bolnišnica izvila iz sence dotlej dominantne regionalne bolnišnice v Gradcu in postala osrednja zdravstvena ustanova severovzhodne Slovenije. Iz prvotnega eksternega in medicinskega oddelka so se osamosvojili interni, kirurški, dermatovenerološki, ginekološko-porodniški in infekcijski oddelek, rentgenski zavod in prosektura ter pljučni odsek, ustanovljen je bil tudi oddelek za ušesne in očesne bolezni. Ob začetku druge svetovne vojne je bolnišnica obsegala šest oddelkov, dva zavoda in lekarno; imela je razvejano upravo in številne pomožne službe. V nadvse zanimivem predavanju bo predstavljen razvoj mariborske bolnišnice od ustanovitve do leta 1941.

 

 

Pridružite se nam

v sredo, 18. aprila 2012, ob 18.00 uri

NA STARI LOKACIJI: v razstavišču Archivum, v Pokrajinskem arhivu Maribor

Glavni trg 7, Maribor


 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik:
red. prof. dr. Darko Friš l.r.

  

Benediktinski samostan v Gornjem Gradu

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru

 

 

Vas vabi na redno mesečno predavanje s predstavitvijo znanstvene monografije


doc. dr Toneta RAVNIKARJA

 

z naslovom

Benediktinski samostan v Gornjem Gradu

 

Monografija Benediktinski samostan v Gornjem Gradu se ukvarja z zgodovino edine moške benediktinske monastične ustanove na tleh današnje države Slovenije. Opatija, ki je živela med letoma 1140 in 1473, je pomembno vplivala ne samo na zgodovino Zgornje Savinjske in Zadrečke doline, temveč je bil njen vpliv mnogo širši in kompleksnejši. Ne nazadnje je bila gornjegrajska opatija v srednjem veku največji posestnik na tleh današnje Slovenije. Cilj pričujoče monografije je bil predstaviti to ustanovo v odnosu do okoliškega plemstva, duhovščine, štajerske dežele, torej kot del širše celote. Monografija pokriva čas do srede 14. stoletja, ko so odvetništvo nad opatijo prevzeli Celjski grofje, ki so v nadaljevanju odločilno vplivali na njeno življenje.

 

 

Pridružite se nam

v sredo, 21. marca 2012, ob 18.00 uri

NA STARI LOKACIJI: v razstavišču Archivum, v Pokrajinskem arhivu Maribor

Glavni trg 1, Maribor


 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik:
red. prof. dr. Darko Friš l.r.

  

Sledovi zadružnega delovanja v severovzhodni Sloveniji med letoma 1945-1951

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru

 

 

Vas vabi na redno mesečno predavanje s predstavitvijo znanstvene monografije


dr. Slavice TOVŠAK

 

z naslovom

Sledovi zadružnega delovanja v severovzhodni Sloveniji med letoma

1945-1951

 

Prvo redno mesečno predavanje v letu 2012 bo posvečeno razvoju zadružnega delovanja na Slovenskem v letih po drugi svetovni vojni. Gostili bomo zgodovinarko in arhivistiko dr. Slavico Tovšak, ki bo ob izidu svoje najnovejše znanstvene monografije z naslovom Sledovi zadružnega delovanja v severovzhodni Sloveniji med letoma 1945-1951 spregovorila o dogajanju na političnem in gospodarskem področju na Slovenskem ter predstavila transformacijo slovenskega podeželja in njegovega prebivalstva po drugi svetovni vojni.

 

Znanstvena monografija dr. Slavice Tovšak predstavlja obširno študijo gospodarske zgodovine severovzhodne Slovenije med leti 1945 in 1951 ter razvoja zadružništva, kakršni v slovenskem zgodovinopisju v tej obliki doslej nismo bili priča.

 

 

Pridružite se nam

v sredo, 18. januarja 2012, ob 18.00 uri

NA NOVI LOKACIJI: v Veliki dvorani v Karanteni, Pobreška cesta 20, Maribor


 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik:
red. prof. dr. Darko Friš l.r.

  

WAGNERJEVA GLASBENA DRAMA TRISTAN IN IZOLDA V LUČI BUDIZMA

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča Maribor


  
na slavnostno predavanje ob praznovanju 80-letnice
naše častne članice zaslužne prof. UM dr. Mance ŠPENDAL

 

mag. Boštjana ZAJŠKA

 

z naslovom

 

WAGNERJEVA GLASBENA DRAMA

TRISTAN IN IZOLDA V LUČI BUDIZMA

 


Predaval bo doc. dr. Gregor POMPE
z Oddelka za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani
 

 

 

Richard Wagner je eden izmed osrednjih umetnikov 19. stoletja, ki je s svojo prenovitvijo dramatične umetnosti močno vplival tudi na razvoj gledališča v 20. stoletju. Njegova dela z močno ideološko podstatjo so bila vedno deležna številnih interpretacij, ki so si bile v svojem svetovnonazorskem izhodišču pogosto celo diametralno nasprotne. V tem pogledu pomeni še poseben izziv glasbena drama Tristan in Izolda, ki na prvi pogled ne prinaša pomembnih političnoideoloških podtonov, kot je to značilno za tetralogijo Nibelungov prstan, ali religiozne vsebine, ki preveva glasbeno dramo Parsifal. Različni dramaturški prijemi, med katerimi izstopa ljubezenski napitek, ki naj bi v obeh glavnih protagonistih sprožil nepremagljiva ljubezenska čustva, se zdijo na prvi pogled banalna sredstva, zakoreninjena globoko v najbolj zarjaveli operni tradiciji.

 

 

Toda mogoč je tudi bistveno drugačen pogled: predavanje Wagnerjeva glasbena drama Tristan in Izolda v luči budizma bo razkrilo povsem drugačne vzgibe. Temeljita literarna, glasbena in dramaturška analiza glasbeno-gledališkega dela bodo osnova za širšo interpretacijo, v kateri se bodo odprli manj znani pogledi na znano mojstrovino.

 

 

Pridružite se nam

v sredo, 12. oktobra 2011, ob 18.00 uri

NA NOVI LOKACIJI: v Veliki dvorani v Karanteni, Pobreška cesta 20, Maribor


 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik:
red. prof. dr. Darko Friš l.r.

  

"Biti Nemec pomeni biti luteran"

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča Maribor


  
Vas vabi na redno mesečno predavanje s predstavitvijo znanstvene monografije

 

mag. Boštjana ZAJŠKA

 

z naslovom

 

»BITI NEMEC POMENI BITI LUTERAN

Iz življenja nemških evangeličanov v Mariboru in okolici (1862-1945).

 

 

 

 

Predavatelj bo v predavanju predstavil izsledke raziskav, objavljenih v znanstveni monografiji z naslovom »Biti Nemec pomeni biti luteran«

Avtor v monografiji obravnava temo, s katero se pred njim ni nihče sistematično ukvarjal, zato se opira v glavnem na arhivske vire.

Monografija tako predstavlja pomemben delež k zgodovini Maribora, Spodnje Štajerske in tudi Slovenije.

 

 

Pridružite se nam

v sredo, 8. junija 2011, ob 18.00 uri

NA NOVI LOKACIJI: v Veliki dvorani v Karanteni, Pobreška cesta 20, Maribor


 

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik:
red. prof. dr. Darko Friš l.r.

  

produkcija: i-resitve.net