kovacic2_950

Predavanje v Kadetnici

Vojaški muzej Slovenske vojske
Medikohistorična sekcija Slovenskega zdravniškega društva
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča Maribor
Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije
Društvo za raziskavo zgodovine Avstro - ogrske mornarice
Založba Pivec


 

V A S   V L J U D N O   V A B I M O
NA PREDAVANJA, KI BODO

 


V ČETRTEK, 23. aprila 2009 OB 14.00 URI

V KADETNICI

ENGELSOVA ULICA 15, MARIBOR
PREDAVALNICA C1/11, PRVO NADSTROPJE


 

VSEBINA:

 


1. POLKOVNIK DR. TOMAŽ KLADNIK: OHRANJANJE VOJAŠKE KULTURNE DEDIŠČINE V SLOVENSKI VOJSKI

2. DR. BRUNO HARTMAN: ZGODOVINA KADETNICE V MARIBORU

3. DR. JOŽE BAROVIČ: SLOVENSKI ZDRAVNIKI V MORNARICI AVSTRO - OGRSKE MONARHIJE

4. DR. MARJANA GLASER: MARIBORSKA POKOPALIŠČA (predstavitev knjige)
5. SMILJAN PUŠENJAK: OTVORITEV RAZSTAVE: SLOVENSKI FANTJE V AVSTRO - OGRSKI MORNARICI


 

Po predavanjih vas vabimo na voden ogled po obnovljenem objektu kadetnica ter na skupno druženje v Maistrovi sobi vojašnice generala Maistra v Mariboru.

 

Zaradi omejenega prostora Vas naprošamo, da sporočite svojo udeležbo g. Gregorju Jenušu,
- na e-mail: gjenus [at] guest [dot] arnes [dot] si
- ali GSM: 041 369784

do srede, 22. aprila 2009, do 12.00 ure!
 


 

polkovnik doc. Dr. Tomaž Kladnik
prof. dr. Elko Borko, dr. med.
prof. dr. Darko Friš
prim. mag. France Urlep, dr.med.
prim. Jože Barovič, dr. med.
Milena Pivec
 

Teolog Jože Rajhman - med zgodovinskim izročilom in podobo sodobnega človeka

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča Maribor

  
vabi na redno mesečno predavanje
z naslovom
 
Teolog Jože Rajhman 
med zgodovinskim izročilom in podobo sodobnega človeka
 
Predavala bo
dr. Fanika Vrečko
 

Slovenski teolog in filolog Jože Rajhman je znal z veliko mero tolerantnosti združiti raziskovanje slovenske protestantske misli 16. stoletja in je pri tem v okolju katoliške teologije ves čas ohranjal svojo globoko duhovno občutljivost za stisko malega človeka. Velik del svojega življenja je posvetil Primožu Trubarju in ga slovenski strokovni javnosti predstavil v številnih člankih in znanstvenih monografijah. Predavateljica bo predstavila Rajhmanov prispevek k slovenski pokoncilski antropološki misli ter razmere, v katerih je delal in živel, iz česar izhaja tudi njegovo razumevanje človeka kot svobodnega, po božji podobi ustvarjenega bitja, ki se zaveda svoje soodgovornosti za stvarstvo. V odnosu Bog – človek Rajhmanu Bog ostaja skrivnostni, usmiljeni, vsemogočni. Rajhmanov človek je telesno in duhovno bitje, kot simbolno bitje je pogojen z govorico, zaveda se svoje grešnosti in Bog kljub njegovi nepopolnosti, grešnosti, pomanjkljivosti prebiva v človeku.

 

 

Pridružite se nam
v sredo, 15. aprila 2009, ob 18. uri
v razstavišču Archivum, Pokrajinski arhiv Maribor,

Glavni trg 7.

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik:

red. prof. dr. Darko Friš l.r.

Kriza: svet in Slovenci od prve svetovne vojne do sredine tridesetih let

 

Pokrajinski arhiv Maribor

in

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru

 

Vabita na predstavitev monografije

 

Kriza: svet in Slovenci od prve svetovne vojne do sredine tridesetih let

 

prof.dr. Dušana NEĆAKA in prof.dr. Boža REPETA

 

 

Monografija prikazuje novo ureditev sveta po prvi svetovni vojni, dogajanje tako v taboru zmagovalk, kot v taboru poraženk, krizo liberalnega kapitalizma, nastanek prve socialistične (komunistične) države ter vzpon novih ideologij fašizma in nacizma.
Za Slovence je obdobje po prvi svetovni vojni pomenilo razkosanje med štiri države. Le v sicer centralistični Jugoslaviji so lahko ohranjali in razvijali nacionalno identiteto in kulturo ter se ekonomsko krepili, niso pa uspeli doseči politične avtonomije. Hkrati delo kritično izpostavlja tako medsebojne ideološke spore, ki so narodni razvoj zavirali, kot družbeno ureditev jugoslovanske države, še posebej njeno represivno naravo.
Osrednji del knjige je namenjen veliki gospodarski krizi, njenim začetkom, vzrokom zanje in posledicam. Pozoren bralec lahko opazi, da se danes, ko se svet in Slovenija soočata z represijo, nekateri mehanizmi zgodovinskega dogajanja ponavljajo.

 

 

Pridružite se nam
v torek, 31. marca 2009, ob 11. uri
v razstavišču Archivum, Pokrajinski arhiv Maribor,

Glavni trg 7.


Prisrčno vabljeni!

 

Direktorica PAM:

dr. Slavica Tovšak, l.r.  

Predsednik društva:

prof. dr. Darko Friš, l.r.

                                   


                                                                                        
 

Politični subjekti in osamosvojitev Slovenije 1989-1992

Zgodovinsko društvo

dr. Franca Kovačiča Maribor
 
vabi
na redno mesečno predavanje
 
Politični subjekti in osamosvojitev Slovenije 1989-1992
 
Predavala bo
dr. Rosvita PESEK

 

Dr. Rosvita Pesek, znana novinarka, voditeljica večerne informativne oddaje ODMEVI na RTV Slovenija in doktorica zgodovinskih znanosti, je odlična poznavalka dogodkov ob osamosvojitvi Slovenije.

V predavanju bo osvetlila pot Slovencev do lastne državnosti in predstavila temeljne procese, ki so pripeljali do slovenske osamosvojitve in njenega mednarodnega priznanja. Začela bo pri prvih zamislih v 80-ih letih, pri demokratizaciji političnega sistema in volitvah, glavnino njenega predavanja pa predstavlja čas od pomladi 1990, ko se je konstituirala nova skupščinska in izvršna oblast, pa do konca leta 1991, ko je Republika Slovenija dobila prva pomembnejša mednarodna priznanja. Temeljno gradivo za predavanje so magnetogrami skupščinskih zasedanj, saj je takratna skupščina sprejela vse najpomembnejše osamosvojitvene dokumente, in posnetki oddaj Televizije Slovenija.

 

 

KDAJ: Sreda, 28. maj 2008 ob , ob 18 uri
KJE: razstavišče Archivum, Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7.

 

ANGLEŠKI PREVOD:KARANTANIJA V RAZKORAKU MED ZGODOVINSKIMI SPOZNANJI IN SODOBNIMI PREDSTAVAMI

Karantanija predstavlja v zgodovinskih predstavah Slovencev eno najbolj svetlih točk nacionalne zgodovine. Z njo povezujejo pojme kot so državnost, svoboda, demokratičnost. Zato je tudi razumljivo, zakaj je postal knežji kamen eden najpomembnejših, če že ne najpomembnejši simbol slovenske zgodovine. V predavanju bo prikazan zgodovinski razvoj Karantanije, opozorjeno bo, da je bila Karantanija kneževina Karantancev in da je njeno dediščino skupaj z ustoličevanjem prevzela Koroška, medtem ko so Slovenci odkrili pomen Karantanije za lastno zgodovino in zgodovinsko identiteto šele v času, ko so se od konca 18. stoletja naprej začeli oblikovati v narod. Pri tem je bila zgodovina retrogradno nacionalizirana in nadeta ji je bila podoba, ki je v srednjem veku ni imela.


Predaval bo
AKAD. PROF. DR. PETER ŠTIH

KARANTANIJA V RAZKORAKU MED ZGODOVINSKIMI SPOZNANJI IN SODOBNIMI PREDSTAVAMI

Karantanija predstavlja v zgodovinskih predstavah Slovencev eno najbolj svetlih točk nacionalne zgodovine. Z njo povezujejo pojme kot so državnost, svoboda, demokratičnost. Zato je tudi razumljivo, zakaj je postal knežji kamen eden najpomembnejših, če že ne najpomembnejši simbol slovenske zgodovine. V predavanju bo prikazan zgodovinski razvoj Karantanije, opozorjeno bo, da je bila Karantanija kneževina Karantancev in da je njeno dediščino skupaj z ustoličevanjem prevzela Koroška, medtem ko so Slovenci odkrili pomen Karantanije za lastno zgodovino in zgodovinsko identiteto šele v času, ko so se od konca 18. stoletja naprej začeli oblikovati v narod. Pri tem je bila zgodovina retrogradno nacionalizirana in nadeta ji je bila podoba, ki je v srednjem veku ni imela.


Predaval bo
AKAD. PROF. DR. PETER ŠTIH

 

KDAJ: Sreda, 12. marec 2008 ob 13 uri
KJE: Razstavišče Archivum, Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7

 

Redno mesečno predavanje: Organizacija in delovanje slovenske partizanske in domobranske vojske

Vabimo vas na redno mesečno predavanje z naslovom:

ORGANIZACIJA IN DELOVANJE SLOVENSKE PARTIZANSKE VOJSKE.

Predaval bo dr. Tomaž KladniK.

Pridružite se nam, v sredo, 10. januarja 2007, ob 18. uri v MUZEJU NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR, Ulica heroja Tomšiča 5.

produkcija: i-resitve.net