kovacic2_950

Simpozij ob 100. obletnici Zgodovinskega društva za Slovensko Štajersko

Simpozij ob 100. obletnici Zgodovinskega društva za Slovensko Štajersko : Maribor, Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice, 28. maj 2003. Maribor, 2003.

Znanstveni simpozij 750 let mesta Maribor

Znanstveni simpozij 750 let mesta Maribor : Maribor, 2.-4. december 2004, v organizaciji Pedagoške fakultete v Mariboru in Zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča v Mariboru. Maribor, 2004.

Znanstveni simpozij ob 15. obletnici osamosvojitve Slovenije

Znanstveni simpozij ob 15. obletnici osamosvojitve Slovenije : Osamosvojitev Slovenije - 15 let kasneje, Maribor, 23. - 24. november 2006, v organizaciji Zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča v Mariboru, Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Vojaškega muzeja Slovenske vojske. Maribor, 2006.

Regionalni vidiki slovenske zgodovine

Regionalni vidiki slovenske zgodovine : XXXI. zborovanje slovenskih zgodovinarjev : Maribor, 10.-12. okt. 2002. Maribor, 2002.

Demokratična opozicija Slovenije - ob 10. obletnici osamosvojitve Slovenije

Demokratična opozicija Slovenije - ob 10. obletnici osamosvojitve Slovenije : mednarodni znanstveni simpozij : Maribor: 22. -23. november 2001. Maribor, 2001

Simpoziju o delu in življenju dr. Pavla Turnerja, Maribor

Simpoziju o delu in življenju dr. Pavla Turnerja, Maribor, Fram, 17. - 19. junij 1999. Maribor; Fram, 1999.

produkcija: i-resitve.net