kovacic2_950

Slovensko-hrvaški stiki

Simpozij

Slovensko-hrvaški stiki


22.– 24. maja 2008, Maribor, Slovenija

 

 

Med 22.in 24. majem 2008 bo v Viteški dvorani mariborskega gradu v organizaciji Znanstveno-raziskovalnega inštituta pri Zgodovinskem društvu dr. Franca Kovačiča v Mariboru, Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete UM, Muzeja NO Maribor in Vojaškega muzeja slovenske vojske potekal mednarodni znanstveni simpozij Slovensko-hrvaški stiki. Na simpoziju bo 38 referentov, uglednih strokovnjakov iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske, predstavilo svoje raziskovalne dosežke na področju proučevanja stikov med sosednjima narodoma v različnih časovnih razdobij.

Symposium on the life and work of dr. Pavel Turner, 17. - 19. June 1999

Symposium on the life and work of dr. Pavel Turner, Maribor, Fram, 17. - 19. June 1999. Maribor; Fram, 1999

Democratic Oposition of Slovenia – at the 10th anniversary of the attainment of independence of Slovenia, 22-23. November 2001

Democratic Oposition of Slovenia – at the 10th anniversary of the attainment of independence of Slovenia: international scientific symposium: Maribor: 22. -23. November 2001. Maribor, 2001.

Regional viewpoints of Slovene history , 10.-12. October 2002

Regional viewpoints of Slovene history : XXXI. meeting of Slovene historians : Maribor, 10.-12. October 2002. Maribor, 2002

Scientific symposium at the 15th anniversary of the Slovene independence : Independence of Slovenia – 15 Years Later, 2006

Scientific symposium at the 15th anniversary of the Slovene independence : Independence of Slovenia – 15 Years Later, Maribor, 23. – 24. November 2006, in the organization of historical society Dr. Franc Kovačič, Department of History of the Faculty of Arts of University in Maribor and Military Museum of Slovene Army. Maribor, 2006

Scientific symposium 750 Years of the City of Maribor, 2.-4. December 2004

Scientific symposium 750 Years of the City of Maribor : Maribor, 2.-4. December 2004, in the organization of Pedagogical Faculty in Maribor and historical society Dr. Franc Kovačič. Maribor, 2004.

Symposium at the centenary of Historical society for the Slovene Styria, 28. May 2003

Symposium at the centenary of Historical society for the Slovene Styria : Maribor, the Glazer room of University library, 28. May 2003. Maribor, 2003.

Mednarodni simpozij Slovenska mesta od srede 19. stoletja do prve svetovne vojne

Mednarodni simpozij Slovenska mesta od srede 19. stoletja do prve svetovne vojne, Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 8. - 10. maj1997.

Simpozij ob 100. obletnici Zgodovinskega društva za Slovensko Štajersko

Simpozij ob 100. obletnici Zgodovinskega društva za Slovensko Štajersko : Maribor, Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice, 28. maj 2003. Maribor, 2003.

Znanstveni simpozij 750 let mesta Maribor

Znanstveni simpozij 750 let mesta Maribor : Maribor, 2.-4. december 2004, v organizaciji Pedagoške fakultete v Mariboru in Zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča v Mariboru. Maribor, 2004.

produkcija: i-resitve.net