kovacic2_950

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča Maribor

  
vabi na redno mesečno predavanje
z naslovom
 
Teolog Jože Rajhman 
med zgodovinskim izročilom in podobo sodobnega človeka
 
Predavala bo
dr. Fanika Vrečko
 

Slovenski teolog in filolog Jože Rajhman je znal z veliko mero tolerantnosti združiti raziskovanje slovenske protestantske misli 16. stoletja in je pri tem v okolju katoliške teologije ves čas ohranjal svojo globoko duhovno občutljivost za stisko malega človeka. Velik del svojega življenja je posvetil Primožu Trubarju in ga slovenski strokovni javnosti predstavil v številnih člankih in znanstvenih monografijah. Predavateljica bo predstavila Rajhmanov prispevek k slovenski pokoncilski antropološki misli ter razmere, v katerih je delal in živel, iz česar izhaja tudi njegovo razumevanje človeka kot svobodnega, po božji podobi ustvarjenega bitja, ki se zaveda svoje soodgovornosti za stvarstvo. V odnosu Bog – človek Rajhmanu Bog ostaja skrivnostni, usmiljeni, vsemogočni. Rajhmanov človek je telesno in duhovno bitje, kot simbolno bitje je pogojen z govorico, zaveda se svoje grešnosti in Bog kljub njegovi nepopolnosti, grešnosti, pomanjkljivosti prebiva v človeku.

 

 

Pridružite se nam
v sredo, 15. aprila 2009, ob 18. uri
v razstavišču Archivum, Pokrajinski arhiv Maribor,

Glavni trg 7.

Prisrčno vabljeni!

 

Predsednik:

red. prof. dr. Darko Friš l.r.

produkcija: i-resitve.net