kovacic2_950

Pokrajinski arhiv Maribor in Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča
vabita na predstavitev knjige

ddr. Ivana Rihtariča

z naslovom

DELOVANJE UDV OKRAJU GORNJA RADGONA IN RADGONSKEM KOTU 1945–1950

 

Ddr. Ivan Rihtarič, rojen 1948 v Gornji Radgoni, je končal študij zgodovine in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter tam tudi magistriral. Leta 2002 je v Celovcu doktoriral iz zgodovine, leta 2016 pa še na Filozofski fakulteti v Mariboru s temo Okraj Gornja Radgona 1945–1950. Je predsednik Zgodovinskega društva Gornja Radgona ter član zgodovinskih društev v Celovcu in Gradcu.

                                                                                     

V monografiji sta predstavljena okraj Gornja Radgona in Radgonski kot v sosednji Avstriji v obdobju 1945–1950. Obmejna lega okraja je pomenila za nov komunistični režim stalno skrb in nevarnost zaradi ilegalnih prehodov meje ter delovanja ilegalnih skupin, tako imenovanih band. Komunistična partija (KP) je z Upravo državne varnosti (UDV oz. UDBA) vodila in varovala nov družbeni red. Okraj je leta 1948 štel okoli 30.000 prebivalcev. V njem je bilo okoli 600 članov KP in komunistične mladine (SKOJ) ter bataljon Korpusa narodne obrambe Jugoslavije (KNOJ) in Narodne milice, poleg tega pa še okoli 600 sodelavcev UDV (informatorji, ožje zveze in agenti). Partija in UDV sta z represivnimi sredstvi rešili t. i. »vprašanje apaških Nemcev« in po njihovi izselitvi izvedli kolonizacijo ter začeli uvajati zadružništvo. Glavnega ideološkega nasprotnika sta videli tudi v delovanju katoliške cerkve, ki sta jo želeli odvrniti od vpliva Vatikana.

 

 

Pridružite se nam

v ponedeljek, 17. junija 2019, ob 17. uri

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Prisrčno vabljeni!

Ivan Fras, prof.
direktor Pokrajinskega arhiva Maribor

red. prof. dr. Darko Friš
predsednik Zgodovinskega društva
dr. Franca Kovačiča v Mariboru

produkcija: i-resitve.net