kovacic2_950

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča Maribor


  
Vas vabi na predavanje z naslovom

 

Prišli bodo Rimljani in nam vzeli sveti kraj

Judovska vojna med resničnostjo in mitom

 

Predaval bo zgodovinar in latinist

Dr. Aleš Maver


Judovska vstaja proti Rimljanom (66-70) ima zaradi različnih razlogov trdno mesto v imaginariju judovskega ljudstva in do neke mere celo sodobne države Izrael. Sočasno je verjetno najbolj znano poglavje judovske zgodovine v antiki.

 

Seveda je grozljivi epilog vstaje z uničenjem Jeruzalema in njegovega templja že zgodaj začel napeljevati na misel, da je do spopada med Judi in Rimljani nujno moralo priti in da se je nakazoval že precej časa. Prav tako je dogajanje s konca šestdesetih let 1. stoletja po Kr. pridobivalo vedno bolj mitske poteze.

 

Predavanje želi na kratko predstaviti predzgodovino in potek judovske vojne, pa tudi njen vpliv na poznejši razvoj judovstva. Razmišljalo bo še o odnosu njenih (predvsem) judovskih sodobnikov do rimske nadoblasti, iz česar bo morda bolj razvidno, da sta bila spopad in njegov končni rezultat v veliki meri sad spleta okoliščin. Posebna pozornost bo posvečena tudi dejavnikom, ki so pripeljali do mitizacije vojne. Ravno zaradi slednje ponuja dogajanje v antični Palestini vrsto vzporednic s podobnimi zgodovinskimi prelomnicami.

 

 

Pridružite se nam

v sredo, 19. januarja 2011, ob 18.00 uri

v razstavišču Archivum, Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7,


 

Prisrčno vabljeni!

Predsednik:
red. prof. dr. Darko Friš l.r.

  

produkcija: i-resitve.net