kovacic2_950

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča vabi na predstavitev knjige

z naslovom

O zgodovini slovenske krščanske demokracije. Spominski zapisi dr. Jakoba Mohoriča (1888– 1976)

 

Dr. Jakob Mohorič je bil slovenski pravnik in politik. Na prehodu med habsburško monarhijo in Kraljevino SHS je bil eden ključnih politikov pri krepitvi Slovenske ljudske stranke, precejšen je bil njegov vpliv na narodnogospodarskem področju. Pravo je študiral na Dunaju in nato  deloval kot odvetnik, bil je tudi predsednik upravnega sveta Zadružne gospodarske banke, kot publicist pa je pisal o zadružništvu ter socialnih in pravnih problemih. Na predvečer druge svetovne vojne se je razšel z vodstvom Jugoslovanske radikalne zajednice in obnovil  "Staro SLS". Po drugi svetovni vojni mu je bilo javno delovanje onemogočeno, saj je veljal za opozicijo novi oblasti, ki mu je kljub temu dovolila opravljati odvetniški poklic.

V knjigi so natisnjeni Mohoričevi spomini ter dva zanimiva pogleda na zgodovino krščanske demokracije pri nas. Vsi trije zapisi so odličen vir za zgodovino najmočnejše slovenske stranke, pri čemer so zlasti dragoceni Mohoričevi opisi njenih prvakov: dr. Ivana Šusteršiča, dr. Janeza Evangelista Kreka in dr. Antona Korošca. Knjigi je dodana obširna znanstvenokritična študija o Mohoriču kot akterju in kronistu Slovenske ljudske stranke, ki jo je napisal dr. Andrej Rahten.

 

Pridružite se nam

v sredo, 22. januarja 2020, ob 18. uri,

v razstavišču Archivum

Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.

 

Knjigo bodo predstavili urednika dr. Andrej Rahten in dr. Gregor Antoličič ter recenzentka dr. Tamara Griesser Pečar.

 

Prisrčno vabljeni!

produkcija: i-resitve.net